[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by QUALITY ASSURANCE (QA)
ประกันคุณภาพการศึกษา :: Quality Assurance
เมนูหลัก
เกี่ยวกับเรา
ผลการดำเนินงาน
คู่มือ
ลิงค์ภายใน
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ
สารสนเทศ

  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
หมวด
ไฟล์แนบ
1 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 27.63 KBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
2 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 107.98 KBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
3 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 515.56 KBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 ที่สอดคล้องกับ CHE3D ระดับปริญญาตรี 660.92 KBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 ที่สอดคล้องกับ CHE3D ระดับบัณฑิตศึกษา 673.32 KBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
6 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559 ฉบับปรับปรุง 27 ม.ค. 60 3.06 MBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
7 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559 150.51 KBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
8 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี 3.12 MBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
9 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา 3.14 MBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
10 แบบสอบถามของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 3.6 MBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
11 แบบสอบถามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2559 75.42 KBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
12 แบบฟอร์มรายงานการศึกษาตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (ระดับปริญญาตรี) 683.5 KBs แผนปฏิบัติราชการ
13 แบบฟอร์มรายงานการศึกษาตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 831.5 KBs แผนปฏิบัติราชการ
14 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 115.17 KBs แผนปฏิบัติราชการ
15 นโยบายการประกันยคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 1.6 MBs เอกสารเผยแพร่
16 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 376.5 KBs แบบฟอร์มต่าง ๆ
17 ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 389.55 KBs เอกสารเผยแพร่
18 ประกาศ เรื่อง การงดใช้เกณฑ์ข้อ 12 ในองค์ประกอบที่ 1 294.51 KBs เอกสารเผยแพร่
19 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 50.5 KBs เอกสารเผยแพร่
20 รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2557 76.5 KBs เอกสารเผยแพร่


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>